IdeaMax

Ghi chú đơn giản, hiệu quả

Điều khiến IdeaMax khác biệt so với các sản phẩm cùng loại khác là nó đơn giản và rất dễ sử dụng! Việc sử dụng các biểu tượng quen thuộc mà bạn biết và thiết kế trực quan của nó, IdeaMax giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Tải lên phương tiện truyền thông cho các bài thuyết trình trực quan nổi bật.

Làm cho các bài học hoặc cuộc họp của bạn trở nên sống động bằng cách tải lên hình ảnh, video và hơn thế nữa vào các trang trình bày IdeaMax của bạn.

Với IdeaMax, bạn có thể dễ dàng chú thích mọi thứ trên màn hình, bao gồm mọi phương tiện truyền thông đã được nhập vào.

Chia sẻ hiệu quả và dễ dàng

Lưu lại, xuất ra ngoài hoặc gửi email các trang trình bày trong IdeaMax của bạn nhanh chóng chỉ bằng một nút khi bài thuyết trình của bạn kết thúc.