You are currently viewing Công ty PT Surveyor ở Indonesia

Công ty PT Surveyor ở Indonesia

PT Surveyor Indonesia là một doanh nghiệp nhà nước Indonesia chuyên thực hiện các cuộc khảo sát, kiểm tra và tư vấn.

Thách thức

PT Surveyor Indonesia có kế hoạch cải tạo phòng họp VVIP của họ. Trước đây, phòng họp VVIP có thiết kế cổ điển, lỗi thời. Tổ chức muốn nó được cải tạo theo thiết kế phòng họp thông minh sáng tạo.

Một trong những thành phần quan trọng của phòng họp thông minh là màn hình tương tác, PT Surveyor muốn thực hiện một trong những giải pháp tốt nhất có thể cho phòng họp VVIP của họ. Người dùng của phòng họp VVIP đang tìm kiếm một màn hình tương tác có thể được sử dụng để cộng tác trên màn hình, hội nghị video và duyệt web dễ dàng ngay trên màn hình khổ lớn. Họ hy vọng sẽ tìm ra giải pháp hỗ trợ các dự án và hợp tác nhóm tương tác cũng giải pháp mới này phải phù hợp hoàn hảo với thiết kế phòng họp thông minh chứ không đơn giản chỉ là một chiếc TV có màn hình lớn

Giải pháp

PT Surveyor đã tìm ra giải pháp hoàn hảo để đáp ứng mọi nhu cầu của họ với màn hình sê-ri VN 86 in của Newline. Một loạt các tính năng hợp tác và tương tác của nó đáp ứng được tất cả các nhu cầu của người dùng, tạo ra một môi trường hiệu quả và năng suất cho các cuộc họp trong phòng VVIP.

Màn hình sê-ri VN được cài đặt với PC OPS tích hợp chạy trên Windows cho phép người dùng sử dụng giao diện quen thuộc và làm việc với phần mềm mà họ ưa chuộng. Người tham dự có thể duyệt liên tục mạng internet và tổ chức hội nghị video qua Skype, Zoom hoặc bất kỳ phần mềm hội nghị video nào khác mà họ thích.

Bảng trắng tích hợp là một giải pháp rất phù hợp giúp cho các phiên hợp tác trực quan hơn. Người dùng cũng có thể tự do chú thích trên bất kỳ nội dung nào mà không làm gián đoạn cuộc họp.

Kết quả

Màn hình sê-ri VN đã đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng tại PT Surveyor và thậm chí là vượt quá mong đợi. Người dùng hài lòng với kết quả mà Sê-ri VN mang lại và đang khuyến nghị lắp đặt màn hình Newline cho các bộ phận khác trong văn phòng.

“Newline là một sản phẩm tương tác thú vị và dễ sử dụng, giúp các hoạt động hội họp diễn ra hiệu quả và năng suất.” – Nhân viên CNTT cho hay