Địa điểm văn phòng

Trụ sở công ty

Newline Interactive Inc. 

101 East Park Blvd. Suite 807 Plano, TX 75074, USA
TEL: +1 888 233 0868

Cách thức mua hàng: info@newline-interactive.com
Trở thành đối tác của chúng tôi: partner@newline-interactive.com

Văn phòng châu Á Thái Bình Dương

17F, No.653, Bannan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan
TEL: +886 2 8228 2089
Cách thức mua hàng: info_ap@newline-interactive.com
Trở thành đối tác của chúng tôi: partner_ap@newline-interactive.com

Văn phòng ở Hàn Quốc

A816, 8F, 401 Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07528 Korea
TEL: +82-2-2638-5140
Cách thức mua hàng: koreainfo@newline-interactive.com
Trở thành đối tác của chúng tôi: koreapartner@newline-interactive.com

Văn phòng ở Ấn Độ

Room No. 203, No.37, TTK Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu, India, 600018
TEL: 1 800 419 0309
Cách thức mua hàng: info.in@newline-interactive.com
Trở thành đối tác của chúng tôi: info.in@newline-interactive.com

Văn phòng ở châu Âu

Ronda de Poniente, N´2, 1ª planta, Oficina 1B, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain
TEL: +34 911169178
Cách thức mua hàng: info_eu@newline-interactive.com
Trở thành đối tác của chúng tôi: partner_eu@newline-interactive.com

Văn phòng ở Đức

Am Münster 36 37154 Northeim, Germany
TEL: +495551588958-0
Địa chỉ thư điện tử: ajanssen@newline-interactive.com

Phòng trưng bày ở Ba Lan

Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
TEL: +48 533 379 973
Địa chỉ thư điện tử: rpusz@newline-interactive.com 

Phòng trưng bày ở Ý

Via Giuseppe Giusti, 10 – 20068 Peschiera Borromeo (MI), Italy
TEL: 0039 335 1295904
Địa chỉ thư điện tử: glipani@newline-interactive.com