One-to-many wireless screen sharing solution for meeting rooms, lecture halls and all types of conferences

Hệ sinh thái tương tác Newline

Giải pháp chia sẻ màn hình không dây một-nhiều cho phòng họp, giảng đường và tất cả các loại hội nghị.

Xây dựng hệ sinh thái tương tác của bạn với Newline

Chia sẻ nội dung cho khán giả ở mọi quy mô

Chia sẻ màn hình của bạn trong thời gian thực từ màn hình Newline của bạn cho bất kỳ người tham gia nào được kết nối. Dễ dàng mời tới 200 người tham gia để kết nối với thiết bị của riêng họ.

Share your screen in real-time from your Newline display to any participant connected. Easily invite up to 200 participants to connect their own device
newline BroadCast provides a quick and hassle-free way to share your screen

Cách nhanh chóng và không rắc rối để chia sẻ màn hình của bạn

Nhấn vào biểu tượng Phát sóng để bắt đầu chia sẻ màn hình của bạn. Không gây lãng phí thời gian để thiết lập, gửi lời mời hoặc lên lịch. Chỉ cần mở màn hình, bắt đầu phát sóng và khán giả của bạn có thể theo dõi.

Dễ dàng để khán giả tham gia ở bất cứ đâu

Khán giả có thể tham gia chương trình phát sóng của bạn một cách dễ dàng. Tất cả những gì họ cần làm là vào trang web Newline Broadcast, nhập ID gồm 6 chữ số là họ đã có thể tham gia và cùng trải nghiệm với bạn.

Easy to join for audiences anywhere with newline BroadCast
Let viewers join the broadcast from anywhere in the world with a network connection.

Ai cũng có thể tham gia bài thuyết trình của bạn

Cho phép người xem tham gia phát sóng từ bất cứ nơi nào trên thế giới có kết nối mạng. Họ có có thể nhìn gần hơn khi ngồi ở cuối phòng hoặc tham gia phát sóng từ xa để đảm bảo không ai bị bỏ rơi trong bài thuyết trình của bạn.

Có sẵn cho tất cả các màn hình Newline của bạn

Newline Broadcast hoạt động trên cả nền tảng Windows và Android. Nó đã được thiết kế để chia sẻ ngay lập tức màn hình hiển thị Newline của bạn với một số lượng lớn thiết bị, mà không gặp rắc rối, bất kể bạn sử dụng hệ thống nào.

Tải xuống

Thông tin phần mềm

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm nhận