Teach Infinity II

Một phần mềm tương tác toàn diện cho giáo viên và các nhà giáo dục

Thu hút học sinh hơn với một phần mềm giáo dục trực quan, dễ sử dụng, và được tạo ra để giúp tăng cường việc học tập cho học sinh với bất kỳ môn học nào.

Phù hợp với mọi đối tượng

Teach Infinity II có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào và giúp tăng cường các kế hoạch học tập. Chọn ra từ một bộ sưu tập các hình nền dạng lưới, trang lót, giấy nhân viên, và nhiều hình nền khác hoặc có thể sử dụng hình nền của riêng bạn.

Engage your students with an intuitive, easy-to-use education software made to enhance learning in any subject

Công cụ có thể chỉnh sửa dành cho bất kỳ tiết học nào

Chọn ra từ một tập hợp các danh sách các công cụ có thể chỉnh sửa cho toán học, vật lý và hóa học để tăng cường việc học tập và tương tác hàng ngày, được thực hiện ngay trên tài liệu hoặc hình nền theo sự lựa chọn của bạn. Sử dụng các công cụ 3D, máy tính tích hợp, thước kẻ, la bàn và hơn thế nữa, tất cả có trong Dạy Infinity II.

Công cụ viết trực quan

Trải nghiệm nhiều loại bút thông minh cho năng suất cao hơn. Bút thông minh nhận dạng được chữ viết tay của bạn và làm thẳng cả chữ và các khối hình dạng. Bút nhận dạng qua cử chỉ cho phép bạn di chuyển qua lại giữa các trang bằng một cử chỉ đơn giản.

Engage your students with an intuitive, easy-to-use education software made to enhance learning in any subject
Engage your students with an intuitive, easy-to-use education software made to enhance learning in any subject

Làm việc trên các tập tin theo cách của bạn

Tải lên tệp của bạn để cùng thao tác với Dạy Infinity II. Viết lên tệp, làm nổi bật các điểm trọng yếu, bao gồm các điểm cần thiết sau này, và nhiều hơn nữa. Chèn ảnh và video, chụp màn hình và làm việc trên ảnh chụp màn hình trong khi video tiếp tục phát. Khi bạn thực hiện xong, chỉ cần xuất công việc sang định dạng tệp mà bạn muốn.