Capital City Ford, New Zealand

Capital City Ford là một đại lý đã giành nhiều giải thưởng, tự hào đã phục vụ khu vực Wellington từ năm 1923. Thành phố thủ đô Ford tự hào…

Continue ReadingCapital City Ford, New Zealand