InfoComm 2019: Newline giới thiệu X9 với Camera kép tích hợp

InfoComm 2019: Newline giới thiệu X9 với Camera kép tích hợp

  • Post category:Media

Newline Interactive giới thiệu Màn hình tương tác TRUTOUCH X9 với Máy ảnh kép tích hợp tại InfoComm 2019.