An innovative solution to pull up meetings from your smartphone onto the Newline display for a more personalized experience

Hệ sinh thái tương tác Newline

Một giải pháp sáng tạo kết nối các cuộc họp từ điện thoại thông minh tới màn hình Newline của bạn để có trải nghiệm cá nhân hóa hơn.

Không gian an toàn.

Bảo vệ mạng và dữ liệu nhạy cảm của bạn khỏi sự truy cập của khách tham gia.

Tương thích với tất cả các thiết bị

Không gian làm việc hoạt động với bất kỳ hệ điều hành nào, thân thiện với người dùng.

Cuộc họp 1 chạm.

Bắt đầu cuộc gọi cầu truyền hình chỉ bằng một lần nhấn nút.

Truy cập lịch phòng.

Thiết lập lịch để hiển thị tất cả các cuộc họp theo lịch trình cho phòng họp.

Tùy chỉnh chi tiết.

Thay đổi tên phòng hoặc tên công ty và thông tin khác để cá nhân hóa thiết lập của bạn.

Đăng nhập cá nhân

Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của riêng bạn và xem lịch họp cá nhân của bạn.

Không gian an toàn.

Bảo vệ mạng và dữ liệu nhạy cảm của bạn khỏi sự truy cập của khách tham gia.

Truy cập lịch phòng.

Thiết lập lịch để hiển thị tất cả các cuộc họp theo lịch trình cho phòng họp.

Tương thích với tất cả các thiết bị

Không gian làm việc hoạt động với bất kỳ hệ điều hành nào, thân thiện với người dùng.

Cuộc họp 1 chạm.

Bắt đầu cuộc gọi cầu truyền hình chỉ bằng một lần nhấn nút.

Tùy chỉnh chi tiết.

Thay đổi tên phòng hoặc tên công ty và thông tin khác để cá nhân hóa thiết lập của bạn.

Đăng nhập cá nhân

Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của riêng bạn và xem lịch họp cá nhân của bạn.

Các cuộc họp hiệu sẽ quả hơn bao giờ hết với Newline Launch Control, giải pháp cuộc họp an toàn mới tất cả trong một. Dễ dàng truy cập các ứng dụng đã được phê duyệt, xem lịch trong phòng và bắt đầu hội nghị truyền hình tất cả chỉ với một nút bấm trên giao diện rất trực quan!

Cá nhân hóa màn hình của bạn

Sử dụng điện thoại thông minh của bạn để trải nghiệm tương tác an toàn, cá nhân hơn. Nhận quyền truy cập tức thì vào nội dung, lịch và cuộc gọi của bạn trên màn hình Newline.

Tổ chức sắp xếp cho màn hình phòng họp

Quyết định những ứng dụng sẽ sử dụng trên màn hình phòng họp của bạn. Giúp nhóm của bạn dễ dàng tìm và khởi chạy các ứng dụng họ cần cho các cuộc họp.

Chỉ đơn giản là ngồi trước màn hình của mình và bạn đã có thể tham gia các cuộc họp

Sử dụng công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) và tài khoản Office 365 của bạn, bạn có thể khởi chạy lịch và các cuộc họp sắp tới trên màn hình chỉ bằng cách truy cập tới đó. Rời khỏi phòng là đã ngắt kết nối, dễ dàng và không phải lo lắng.

Khởi chạy các cuộc gọi video từ điện thoại của bạn lên màn hình

Khởi chạy các cuộc gọi Microsoft Teams và Skype for Business từ điện thoại của bạn và được kết nối với màn hình Newline. Tìm cuộc họp của bạn, nhấn để khởi chạy và cuộc gọi của bạn sẽ bắt đầu trên màn hình chính mà không cần đăng nhập hoặc chạm vào màn hình.

information security

Cá nhân hóa các cuộc họp cho mọi người một cách an toàn

Người dùng có thể kết nối mà không cần nhập thông tin đăng nhập và ngắt kết nối mà không để lại dấu vết. Quản trị viên công nghệ thông tin (CNTT) có thể khóa trang chủ Newline Launch Control để cấm người dùng truy cập vào các thông tin nhạy cảm.

Tải xuống

Thông tin phần mềm

Hướng dẫn sử dụng