Dòng sản phẩm TRUTOUCH X mới được giới thiệu trên Intel Ready Market Phút sẵn sàng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
newline interactive display X Series & Intel

Dòng sản phẩm Newline TRUTOUCH X gần đây đã được giới thiệu trên phiên bản mới nhất của Intel trên thị trường sẵn sàng.

Sê-ri TRUTOUCH X là một giải pháp cộng tác tất cả trong một sẵn sàng để làm cho các cuộc họp của bạn hiệu quả và hiệu quả hơn. Nó kết hợp màn hình cảm ứng đa điểm tương tác với thiết bị hội nghị truyền hình tích hợp.

Giải pháp tất cả trong một này cho phép cộng tác đơn giản hóa và hợp lý hóa hội nghị truyền hình trong bất kỳ doanh nghiệp nào.

Kiểm tra video và tìm hiểu lý do tại sao các công ty yêu thích loạt TRUTOUCH X!